Polityka Prywatności


Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 123MIODY.PL SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 8982279403, REGON: 52241942700000, KRS: 0000975270 Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, adres e-mail: kontakt@123miody.pl
 2. Administrator w związku z utworzeniem fanpage’a w serwisie Facebook (www.facebook.com) jest współadministratorem danych osobowych w zakresie, w jakim użytkownicy serwisu Facebook dokonują interakcji z fanpage’em. W tym zakresie Administrator również przetwarza dane osobowe. Informacje dotyczące ochrony prywatności w ww. serwisie: https://pl- pl.facebook.com/privacy/explanation 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług składanych w Serwisie, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celu archiwizacji. Państwa dane osobowe będą także przetwarzane w celu umożliwienia dostępu do fanpage’a w serwisie Facebook oraz kontaktu za jego pośrednictwem.
 4. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. pkt. b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, obsługi fanpage’a, wiadomości i marketingu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem danych osobowych w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy albo ochroną przed takimi roszczeniami (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat (liczone do końca roku kalendarzowego) od dnia zakończenia wykonania umowy,
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. dane dla celów marketingowych:
   1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
   2. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
   3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych,
   4. do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
   5. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Administrator danych osobowych nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

Pliki cookies

 1. Strona www.123Miody.pl („Serwis”) Wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies stanowią dane, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają na identyfikację urządzenia, z którego korzysta użytkownik strony.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika, przygotowania statystyk pomagających preferencji i zachowań użytkowników.  Analiza statystyk jest anonimowa i pozwala na dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu.
 4. Wchodząc na stronę Serwisu wyświetlana jest informacja o wykorzystywaniu plików cookies wraz z linkiem do informacji na ten temat. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 5. Pliki cookies, mogą być udostępniane partnerom Serwisu, w szczególności w celach analitycznych.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmianę ustawień swojej przeglądarki aby dostosować lub zablokować obsługę plików cookies albo je usunąć – zgodnie z opcjami udostępnionymi przez daną przeglądarkę. Zablokowanie, ograniczenie lub usunięcie plików cookies może wpływać na uniemożliwienie lub ograniczenie korzystania z Serwisu lub jego niektórych funkcjonalności.
 7. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. 

Informacje o plikach cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

 

Internet Explorer: Https://Support.microsoft.com/Pl-Pl/Help/278835/How-To-Delete-Cookie-Files-In-Internet-Explorer

Microsoft Edge: Https://Support.microsoft.com/Pl-Pl/Help/4027947/Microsoft-Edge-Delete-Cookies

Google Chrome: Https://Support.google.com/Chrome/Answer/95647?Hl=Pl

Mozilla Firefox: Https://Support.mozilla.org/Pl/Kb/Ciasteczka

Opera: Https://Help.opera.com/Pl/Latest/Web-Preferences/#Cookies

Safari: Https://Support.apple.com/Pl-Pl/Guide/Safari/Sfri11471/Mac