123miody

Kontakt

123miody.pl Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 13
53-601 Wrocław
NIP: 8982279403; REGON: 522419427; KRS: 0000975270

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

kontakt@123miody.pl

(+48) 731 321 123


Wpisz imię!
Wpisz e-mail!
Wpisz numer telefonu!
Wybierz temat
Musisz wpisać treść wiadomości
Dziękujemy!
Wiadomość została wysłana.